Nowa Ameryka w rozlewiskach Warty to miejsce działań twórczych skupiające artystów, ludzi kultury oraz młodzież. Nowa Ameryka narodziła się w XVIII wieku, kiedy to Fryderyk Wielki osuszył bagna w dorzeczu Odry i Warty, by powstrzymać chłopstwo przed emigracją za Ocean. Tereny te nazwał Nowa Ameryka.

Fundacja Akademia Nowa Ameryka nawiązuje do tamtej idei: szansy na lepsze jutro nie zawsze trzeba szukać za morzem. Celem fundacji jest stworzenie miejsca aktywności społeczno-artystycznych, a tym samym dzialałność na rzecz kultury, popieranie inicjatyw twórczych oraz ich rozpowszechnianie. Jedną z priorytetowych jej wartości jest praca u podstaw - realizacja programów młodzieżowych, działania na rzecz rozwoju regionalnego i współpracy przygranicznej.